Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
default

default

O klubie

Klub Strzelecki Gryf Słupski

 

            Klub Strzelecki „Gryf Słupski” jako stowarzyszenie kultury fizycznej działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 6 marca 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25 poz. 113
    z późn. zm.)

oraz statutu. Z tego tytułu Klub posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządną, samodzielnie kształtującą swoje cele i programy działania.

Zasięgiem działania klub obejmuje całe terytorium naszego kraju. Siedzibą Zarządu Klubu jest miasto Słupsk. Klub Strzelecki „Gryf Słupski” mieści się w Słupsku przy  ul. Zamiejskiej 30.

            Aktualnie nasz klub zrzesza około 200 członków w grupie osób dorosłych. Prowadzi też szkolenie strzeleckie dla młodzieży szkolnej. Klub może się poszczycić czynnymi zawodnikami klasy europejskiej i krajowej.

Raz w miesiącu ( oprócz lipca i sierpnia ) organizowane są zawody strzeleckie  grupy powszechnej dla wszystkich chętnych, w których  uczestniczy  liczna rzesza zawodników.

Dzięki  staraniom  zarządu  oraz  pomocy  miasta  Słupska  udało  się  przeprowadzić  gruntowny remont  obiektów  klubu .

Ponadto na  koniec  roku  2014  oddano  do  użytku  krytą  strzelnicę  pneumatyczną .

Obecnie  klub  posiada możliwości  strzelania  z  następujących  rodzajów broni :

– broń  pneumatyczna : 12 stanowisk , oś 10 m. ,

– karabin sportowy : 18 stanowisk , oś 50m. ,

– pistolety i rewolwery , strzelby gładkolufowe : 6 stanowisk, oś 25 m.

            W  naszym  klubie działa  również sekcja miłośników  broni czarnoprochowej  a na wyposażeniu klubu znajduje  się pistolet PATROT  kal. 45.  Wielu członków  klubu  posiada  własną broń na czarny proch , m.in. karabiny , pistolety oraz rewolwery Colt.

            Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do naszego klubu .  

Rys historyczny Klubu Strzeleckiego „GRYF SŁUPSKI”

 

Strzelectwo sportowe to dyscyplina sportu uprawiana zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Zawodnicy rywalizują w czterech grupach wiekowych: młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy oraz kilku kategoriach: kulowej, śrutowej i pneumatycznej, do tarcz stałych i ruchomych oraz do „rzutków”. Rywalizacja sportowa odbywa się według reguł ściśle określonych przez Międzynarodowy Związek Strzelecki (UIT).
Od 1896 r. strzelectwo sportowe jest stałą częścią programu Igrzysk Olimpijskich.

            Strzelectwo to specyficzna dyscyplina sportu; mało atrakcyjna dla obserwatora sportowej rywalizacji, ponieważ wymaga wewnętrznego skupienia i odizolowania się człowieka w „walce” z celem. Wynikiem tego jest zazwyczaj skromny oddźwięk
w środkach masowego przekazu. Tylko imprezy takie jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata czy Europy mają szansę na nieco większe zainteresowanie ze strony mediów. Pomimo tego jest to sport cieszący się dużym zainteresowaniem naszym kraju.

            W historii powojennego strzelectwa sportowego w Słupsku tylko klub „Gwardia” mógł pozwolić sobie na szkolenie sportowe zawodników. Sekcje istniejące w ogniwach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej nie miały nigdy charakteru wyczynowego.

            Z chwilą powstania Klubu Sportowego „Gwardia” w 1959 r. powołano sekcję strzelecką. W tymże roku do ligi okręgowej województwa koszalińskiego został zgłoszony pierwszy zespół. W połowie lat sześćdziesiątych zawodnicy sekcji strzeleckiej KS „Gwardia”, a następnie ZGKS „Gryf” startując w lidze okręgowej zdobywali czołowe lokaty i to zarówno w klasyfikacjach zespołowych jak i indywidualnych.

            W lutym 1964 r. powstał Zjednoczony Gwardyjski Klub Sportowy „Gryf”, poprzez połączenie Klubu Sportowego „Gwardia” z Klubem Sportowym „Gryf”. Klub znalazł poparcie dla swej działalności w resorcie spraw wewnętrznych oraz słupskich zakładach pracy.

            W 1967 r. drużyna strzelecka awansowała do drugiej ligi, co zdopingowało działaczy i kierownictwo klubu do szukania nowych możliwości rozbudowy bazy strzeleckiej. Dzięki temu w 1970 r. powstała pierwsza w naszym regionie, nowoczesna strzelnica wyczynowa. Nowy, doskonale wyposażony obiekt, stwarzał świetne warunki do pracy szkoleniowej.

 

W 1980 r. klub przyjął nazwę Gwardyjski Kub Sportowy „Gryf”. Po sukcesach
w kolejnych latach rozbudowywano bazę szkoleniową; powstał zespół strzelnic dający możliwość organizacji zawodów na poziomie europejskim oraz ośrodek przygotowań kadry narodowej. Dzięki pomocy ze strony władz miasta i klubu zbudowano strzelnicę pneumatyczną (32 stanowiska) i kulową (12 stanowisk) z zapleczem hotelowym oraz halą sportową. Słupska strzelnica szybko stała się znana ze swojej funkcjonalności
w kraju i Europie.

Tradycyjnie w kalendarzu UIT od 9 lat są organizowane Międzynarodowe Zawody Kobiet, na które przyjeżdżają zawodniczki ze światowej czołówki.

            Słupska strzelnica przygotowywała kadrę narodową ważnych imprez zagranicznych takich jak: Mistrzostwa Europy, Puchary Świata oraz Igrzyska Olimpijskie w 1992 r. w Barcelonie. Członkami naszego klubu są  reprezentanci  Polski  na  Igrzyska  Olimpijskie : Mirosława Sagun i Robert Kraskowski .

            W każdym roku zawodnicy „Gryfa” z sukcesami reprezentują barwy klubu
i  Polski  prawie we wszystkich liczących się imprezach zagranicznych.

            Od 1990 r. do czasu rozwiązania w 1995 r. klub zmienia nazwę na Klub Sportowy „Gryf”. W dniu 9 października 1995 r. Wydział Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku zarejestrował (pod nr 149) Klub Strzelecki „Gryf Słupski”.

W związku z wprowadzeniem od 2001 r. Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gdańsku – XVI Wydział Gospodarczy w dniu 13 listopada 2001 r. wpisał do rejestru Stowarzyszeń Klub Strzelecki „Gryf Słupski” (pod nr KRN0000026355).

            Klub kontynuuje szczytne tradycje strzelectwa sportowego stawiając sobie jako główne zadanie prace z młodzieżą oraz rozszerzenie i propagowanie strzelectwa
w Słupsku. Na dzień dzisiejszy o słupskich strzelcach znów mówi się w kraju i za granicą.

Share This